Hướng dẫn Download tài liệu

7 August, 2014

Gặp trang ouo.io này bạn Click vào ô “Tôi không phải người máy”

Click theo hướng dẫn để xác minh không phải Robot(nếu có):

Đợi 3s rồi Click vào ” Get Link”

ScreenShot_20160321112253

Chúc các bạn thành công!!

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.