Longman Ielts Practice Test Plus 1

4 July, 2014

Cuốn sách có chứa 5 bài kiểm tra IELTS hoàn thiện, có bao gồm cả phần audio đi kèm, mỗi bài kiểm tra này hướng tới cả 4 kĩ năng Listening, reading, writing, speaking.
Kèm theo đó còn có những phần đọc và viết riêng cho quá trình ôn luyện tiếng Anh, phần phát triển các kĩ năng, chiến lược và lời khuyên khi làm bài

Full: Mediafire
Book: Google
CD: Google

Comments

comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us