Oxford Practice Grammar (Basic, Intermediate., Advanced)

Free Download Oxford Practice Grammar (Basic, Intermediate., Advanced) ebook,pdf,audio cd, CDRom This three-level grammar practice series takes students from elementary to advanced level of English. Key Features: The way in which grammar is presented and practiced reflects the needs of the student at each stage of their learning. ‘Basic’ provides lots of practice and short explanations; …

Oxford English for Careers Medicine 2 Student’s Book (PDF + Audio CD)

Free Download Oxford English for Careers Medicine 2 Student’s Book (PDF + Audio CD) Medicine develops the vocabulary, language, and skills that students need to read and understand medical texts, to be successful in medical exams, and to communicate effectively and accurately with patients and colleagues. Paperback: 144 pages Publisher: Oxford University Press (March 18, 2010) …

Oxford English for Careers Medicine 1 Student’s Book (PDF + Audio CD)

Free Download Oxford English for Careers Medicine 1 Student’s Book (PDF + Audio CD) Medicine is ideal for pre-work students, studying at upper-intermediate to advanced level, who will need to use English in work situations. It is also suitable for doctors and other health professionals who plan to work in English-speaking countries. Medicine develops the vocabulary, …

Professional English in Use Medicine 1st Edition

Free Download Professional English in Use Medicine 1st Edition (book, pdf) Professional English in Use Medicine contains 60 units covering a wide variety of medical vocabulary. Topics include diseases and symptoms, investigations, treatment, examining and prevention. The book also introduces general medical vocabulary related to parts and functions of the body, medical and para-medical personnel, education …

Check Your English Vocabulary for Medicine – 3rd Edition Free Download

Free Download Check Your English Vocabulary for Medicine: All you need to improve your vocabulary (Check Your Vocabulary) 3rd Edition (ebook,PDF) Check Your English Vocabulary for Medicine by Rawdon Wyatt is a workbook designed to help learners of English improve their knowledge and understanding of core medical terminology. The workbook includes crosswords, puzzles and word games …

Cấu Trúc Câu Tiếng Anh – The Windy

Free Download Cấu Trúc Câu Tiếng Anh – The Windy (Ebook) Cuốn sách cung cấp đa dạng về cấu trúc câu và thành ngứ, giúp bạn biết nên dùng cấu trúc nào cho thích hợp, cho đúng tình huống. Sách được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu để bạn có thể tiếp thu kiến …

8888 CÂU ĐÀM THOẠI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG (PDF + AUDIO)

Free Download 8888 CÂU ĐÀM THOẠI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG (PDF + AUDIO) Đây là một trong những cuốn sách được biên soạn rất bài bản, nó cung cấp rất nhiều mẫu đối thoại, giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày; từ trường lớp, hội nghị, trò chuyện công sở rồi đến các tình huống xã giao …

Longman Photo Dictionary for Learners of English, 3rd Edition [Pearson Education Limited, 2010]

Free Download Longman Photo Dictionary for Learners of English, 3rd Edition [Pearson Education Limited, 2010] (ebook, pdf,audio cd, mp3) Longman Photo Dictionary 3rd Edition là nguồn tài nguyên cực tốt cho người học tiếng Anh từ cấp độ đầu tiên. Với hơn 3.500 từ được diễn giải chi tiết qua 95 chủ đề khác nhau, tất …