Cracking The Toeic

The Princeton Review realizes that acing the TOEIC is very different from getting straight A’s in school. We don’t try to teach you everything there is to know about English–only what you’ll need to score higher on the exam. There’s a big difference. This book includes 2 full-length practice TOEIC exams, plus two audio CDs …

Big Step TOEIC 3 (PDF + CD)

Big Step TOEIC 3 tập hợp các nội dung chủ yếu của LC và RC giúp bạn kiểm tra lại những điểm đã học trong Big Step 1 và 2. Actual Tests sẽ giúp bạn làm quen với bài thi thực tế. Việc phân bố thời gian hợp lý và làm những bài thi mô …

Big Step TOEIC 2 (PDF + CD)

Trình độ: Trung cấp (TOEIC 500 – 750) Mục tiêu: TOEIC 630 – 700 + Giúp học viên trả lời đúng các dạng câu hỏi cơ bản ở giao đoạn sơ cấp. + Giúp học viên tăng cường vốn từ và kỹ năng đọc hiểu, nhằm đạt đến mức điểm từ 630 đến 700 ở …

BIG STEP TOEIC 1 (PDF + CD)

Đặc điểm giáo trình Big Step TOEIC 1 Đặc điểm nổi bật nhất của giáo trình này là phần LC và RC được cấu tạo thành một tài liệu duy nhất để giải thích nội dung giống nhau, giúp học viên mới có thể dễ dàng tiếp cận với TOEIC. Ngoài ra giáo trình còn …

Rainbow TOEIC – Part 7

Dạng thức đề thi New TOEIC có một số thay đổi cụ thể, và thay đổi quan trọng nhất là trong tương lai gần thí sinh cũng sẽ phải thi kỹ năng Nói (Speaking) và viết (Writing). Hiện tại, đề thi New TOEIC còn giới hạn kiểm tra hai kỹ năng tiếp nhận là Nghe và Đọc. …

ETS-The Official Guide To The New TOEFL IBT

The Official TOEFL Prep Guide is the only authorized guide to the all-new TOEFL scheduled to be introduced in North America and Europe in Fall 2005 and elsewhere in 2006. The TOEFL is an admission criterion at virtually all English-speaking U.S. and Canadian colleges and universities for students whose first language is not English. In …