Tag «Oxford»

Oxford Grammar for Schools: 2: Student’s Book

Oxford Grammar for Schools gives students the opportunity to explore grammar for themselves and encourages them to be aware of their progress through regular self-evaluation and review. As students activate their grammar through listening, speaking, reading, and writing activities, they activate their English. Pass giải nén: tienganhedu.com

Developing Tactics for Listening

Tactics for listening (Luyện nghe tiếng Anh) là bộ giáo trình luyện nghe thiết thực dành cho học sinh đang học tiếng Anh. Sách gồm ba cuốn được phân thành ba cấp độ: Căn bản (Basic), mở rộng (Developing) và nâng cao (Expanding). Developing Tactics for listening (Luyện nghe tiếng Anh – mở rộng) là …

Basic Tactics for Listening Second Edition (Book + CD)

Tactics for listening (Luyện nghe tiếng Anh) là bộ giáo trình luyện nghe thiết thực dành cho học sinh đang học tiếng Anh. Sách gồm ba cuốn được Oxford University Press xuất bản, phân thành ba cấp độ: Căn bản (Basic), Mở rộng (developing) và nâng cao (expanding). Tactics for listening dùng cho học sinh …

Ebook TOEIC

PORTAL 01 : Vocabulary  Đầu tiên , để có 1 nền tảng vững chắc nhất . Các bạn phải bổ sung cho mình 1 vốn từ vựng thật đa dạng . Do đó , file đầu tiên sẽ tổng hợp các tài liệu học từ vựng tiếng anh hay nhất ! Trong file gồm : 1/ 7 …