Tag «Tomato»

Tomato TOEIC Listening

Qua việc phân tích rất kỹ các đề thi TOEIC Listening được ra từ năm 2008 đến nay , chúng tôi nhận thấy có 33 dạng câu hỏi được sử dụng trong các đề thi, đề thi ngày càng có nhiều từ khó, nhiều câu gián tiếp, các đoạn đối thoại và bài nói ngày …

Tomato Toeic compact Part 1 Và 2

Các bài thi Toeic gần đây đã không còn chú trọng vào các chủ điểm kiểm tra thường thấy trong các bài thi tiếng Anh nói chung mà đang dần đáp ứng đuợc yêu cầu của một bài kiểm tra năng lực thật sự về tiếng Anh của các thí sinh. Do đó, để đạt …

Tomato Toeic Writing Flow

Free Download Tomato Toeic Writing Flow (book,pdf) Hiện nay phần thi viết đang được xem xét để đưa vào đề thi toeic , để đánh giá được sát thực nhất bốn kĩ năng nghe nói đọc viết của thí sinh.Bởi vì kĩ năng viết tiếng Anh là một kĩ năng có vai trò rất quan trọng …

Tomato toeic compact part 7

  Các bài thi TOEIC gần đây đã không còn chú trọng vào các chủ điểm kiểm tra thường thấy trong các bài thi tiếng Anh nói chung mà đang dần đáp ứng đuợc yêu cầu của một bài kiểm tra năng lực thật sự về tiếng Anh của các thí sinh. Do đó, để …