Some book sets cannot be received immediately after payment. We will send them to Your Email during business hours - GMT+7 (maximum 12 hours). Check Your Mail box (including Spam).

Cambridge IELTS 14 (PDF + Audio)

Download Cambridge IELTS 14 bao gồm 4 bài thi IELTS chính thức đến từ Cambridge ESOL (Hội Đồng Khảo Thí Tiếng Anh Trường Đại Học Cambridge).

Cambridge IELTS 14
Cambridge IELTS 14

Quyển sách đi kèm lời giải cung cấp cho học viên những cơ hội tuyệt vời để làm quen với kỳ thi IELTS cũng như trau dồi các kỹ năng làm bài với bộ đề thi thật đến từ Cambridge ESOL. Quyển sách này có 4 bài kiểm tra thuộc chương trình Academic, cộng với một số bài Reading và Writing cho chương trình General Training. Phần so sánh sự khác nhau giữa hai hình thức thi đều được giới thiệu trong mỗi cuốn sách, đi cùng với đó là lời giải thích về hệ thống tính điểm được Cambridge ESOL sử dụng. Phần sau quyển sách là đáp án của các bài test và tapescripts cho phần Listening.

SLOW DOWNLOADFAST DOWNLOAD

Free download is hidden due to the owner’s request

Cambridge IELTS 14 Academic. Authentic practice tests with answers
Cambridge IELTS 14 Key and Explanation
Cambridge IELTS 14. General Training (with answers)
Cambridge IELTS 14 Academic Audio
Speaking Answers for IELTS Cambridge 14

No Ads, 1 Links (Drive), No Waiting For Time

This entry was posted in EBook and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar