Other Archive

English Vocabulary in Use (Intermediate)

The second in the family of best-selling vocabulary reference and practice books from elementary to advanced level. Vocabulary is clearly presented and contextualized on left-hand pages with practice activities on facing right-hand pages. This book is primarily designed as a self-study reference and practice ...Read More

English Vocabulary in Use (Elementary)

  The first in the family of best-selling vocabulary reference and practice books from elementary to advanced level. Vocabulary is clearly presented and contextualized on left-hand pages with practice activities on facing right-hand pages. This top-selling vocabulary book is now available with a CD-ROM ...Read More

Expanding Tactics for Listening

Tactics for listening (Luyện nghe tiếng Anh) là bộ giáo trình luyện nghe thiết thực dành cho học sinh đang học tiếng Anh. Sách gồm ba cuốn được phân thành ba cấp độ: Căn bản (Basic), Mở rộng (developing) và nâng cao (expanding) Expanding ...Read More

English Grammar In Use

  English Grammar In Use là cuốn sách tổng hợp tất cả các cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh cần có để bạn có thể nâng cao trình độ của mình. Ngoài lí thuyết đầy đủ về tất cả các điểm ngữ pháp, quyển ...Read More

Effortless English

Tác giả của phương pháp Effortless English: Effortless English thuộc về tác giả A.J.Hoge – một giảng viên có bằng Master of TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) – đã từng giảng dạy ở nhiều trường đại học trên thế giới. Lý ...Read More

Cambridge Vocabulary for First Certificate

Cambridge Vocabulary for First Certificate includes useful tips on how to approach exam tasks and learn vocabulary. It is informed by the Cambridge International Corpus and the Cambridge Learner Corpus to ensure that the vocabulary is presented in genuine contexts and covers real learner ...Read More
Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]