IELTS Archive

Official IELTS Practice Materials 2010

Free download Official IELTS Practice Materials 2010 The Official IELTS Practice Materials are recommended for anyone who wants to improvetheir IELTS band score or test if their English is at the required level to take IELTS. Written by ESOL examiners and material writers with many years of experience preparing IELTS tests, the ...Read More

IELTS Target band 7

IELTS Target band 7 Ngay cả khi bạn là người thành thạo tiếng Anh, bạn khó có thể đạt được điểm cao nếu không có một sự chuẩn bị kỹ càng. Cuốn sách giúp bạn: – Listening: Nghe, nhận biết đáp án và viết chúng ra ...Read More
Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]