Tomato Archive

Tomato TOEIC Listening

Qua việc phân tích rất kỹ các đề thi TOEIC Listening được ra từ năm 2008 đến nay , chúng tôi nhận thấy có 33 dạng câu hỏi được sử dụng trong các đề thi, đề thi ngày càng có nhiều từ khó, nhiều ...Read More

Tomato Toeic Writing Flow

Free Download Tomato Toeic Writing Flow (book,pdf) Hiện nay phần thi viết đang được xem xét để đưa vào đề thi toeic , để đánh giá được sát thực nhất bốn kĩ năng nghe nói đọc viết của thí sinh.Bởi vì kĩ năng viết tiếng ...Read More
Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]