Archive

IELTS Target band 7

IELTS Target band 7 Ngay cả khi bạn là người thành thạo tiếng Anh, bạn khó có thể đạt được điểm cao nếu không có một sự chuẩn bị kỹ càng. Cuốn sách giúp bạn: – Listening: Nghe, nhận biết đáp án và viết chúng ra ...Read More

Target TOEIC Second Edition

Free Download Target TOEIC Second Edition ebook, pdf, audio cd, mp3, file nghe audio Sách Target TOEIC này bao gồm 12 bài học, một bài thi mẫu và phần hỗ trợ, gồm có lời đọc và đáp án cho các bài tập. Mỗi bài tập ...Read More

Vocabulary Science and Technology

This worktext teaches science in high-interest format and vocabulary in context simultaneously! Students learns word such as volt, disprove, synthetic, evacuate, intensity, seismic, radiation, and more. These words are essential to understanding newspapers and television news plus movies, television and computers. Practicality of words ...Read More
Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]