Some book sets cannot be received immediately after payment. We will send them to Your Email during business hours - GMT+7 (maximum 12 hours). Check Your Mail box (including Spam).

Cambridge Practice Tests for IELTS 3

Hệ thống  trắc nghiệm Anh ngữ quốc tế (IELTS) được công nhận rộng rãi là một phương tiện đáng tin cậy để đánh giá khả năng tiếng Anh của các thí sinh đang chuẩn bị học tập hay đào tạo trong môi trường nói tiếng Anh.

IELTS là sở hữu của ba đối tác: hội đồng kiểm tra nội bộ thuộc trường đại học Cambridge, hội đồng Anh, và cơ quan giáo dục Úc (thông qua công ty chi nhánh IELTS Australia Pty Limited).

Để giúp các thí sinh IELTS tương lai tự đánh giá xem khả năng tiếng Anh của mình đã đạt được trình độ yêu cầu chưa, Công ty sách MCbooks giới thiệu cuốn Cambridge IELTS 3

Free download is hidden due to the owner’s request

This entry was posted in EBook and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar