Economy Toeic LC 1000 – Volume 1

pjx1394681457

Economy Toeic LC 1000 – Volume 1

Tác giả: Lim Jung Sub và Noh Jun Hyoung.

Economy TOEIC LC 10000 Volume 1 là một thành viên của bộ Economy. Sách này tuyển tập 1000 câu hỏi phần Listening trong 10 bài nghe theo dạng đề thi TOEIC + Transcript + Đáp án, giúp bạn luyện tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEIC.

Currently the payment gateway is having problems. Please contact us if you need to buy books.

Đối với khách hàng ở Việt Nam: Liên hệ trực tiếp với Admin để thực hiện mua hàng bằng cách chuyển khoản ngân hàng nội địa.


Frequently asked questions (Q&A)

Contact (Report Broken Link) ---- Copyright Owner (DMCA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *