English in Medicine Third Edition – Eric H. Glendinning , Beverly A.S. Holmstrom (PDF+Audio CD)

English in Medicine Third Edition : A Course in Communication Skills – Eric H. Glendinning , Beverly A.S. Holmstrom (PDF+Audio CD)

English in Medicine is a course for doctors, medical students and other medical professionals who need to communicate with patients and medical colleagues. Each of the seven units focuses on one area of doctor-patient communication, from history-taking and examination to diagnosis and treatment. The course develops all four skills through a wide variety of activities. The third edition is now in full colour and has been updated to take account of developments in medicine and the impact of new information technology. The course does not require specialist knowledge on the part of the teacher.

English in Medicine – Đây là cuốn giáo trình hay được các giáo viên dạy Anh Văn Chuyên Ngành ở Việt Nam sử dụng để dạy sinh viên. Cuốn sách được các giáo sư Đại học Cambridge biên soạn một cách tỉ mỉ và logic.

Y học là một ngành đòi hỏi các y bác sĩ, y tá hay chuyên viên y tế luôn luôn phải cập nhật thường xuyên các kiến thức cần thiết để theo kịp những tiến bộ của y học thế giới. Ngày nay, các công trình nghiên cứu xuất hiện ngày càng nhiều, các phương pháp chữa bệnh mới đã giúp cho con người giảm phần nào gánh nặng của bệnh tật. Ngoài các nghiên cứu ở Việt Nam, chúng ta phải tiếp thu thành tựu y học của các nước tiên tiến, do vậy người làm y tế cần phải có trình độ ngoại ngữ định. Nhân viên y tế sử dụng tiếng Anh nhằm mục đích chủ yếu là dịch thuật, dịch sách hay các văn bản sử dụng các từ ngữ chuyên ngành khó hiểu. Với những bệnh viện khác, nhân viên y tế sử dụng tiếng Anh cho mục đích giao tiếp, hợp tác và hội nhập. Do vậy, tầm quan trọng của Anh văn chuyên ngành là không hề nhỏ.

Cuốn giáo trình được nêu ra trên đây do Đại học Cambridge biên soạn và được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Đây là một cuốn giáo trình đầy đủ, bao gồm Audio và đáp án ở cuối sách. Chúc các bạn xem sách vui vẻ.

Free download is hidden due to the owner’s request

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar