Some book sets cannot be received immediately after payment. We will send them to Your Email during business hours - GMT+7 (maximum 12 hours). Check Your Mail box (including Spam).

Oxford Picture Dictionary Second Edition (Book + CDRom)

oxford_dictionary_monolingual

OXFORD PICTURE DICTIONARY SECOND EDITION  là cuốn từ điển hình ảnh, minh họa cụ thể từng cử chỉ, tình huống hoặc đồ vật rất rõ ràng. Thích hợp cho mọi người từ trẻ em đến người lớn yêu thích học anh ngữ. cuốn này là cuốn mới nhất của Oxford, nằm trong top từ điển hay nhất và bán chạy nhất trên thế giới.

[su_table]

Book(English/Persian): [su_button url=”https://drive.google.com/file/d/0B3uxHtA5xFPOQnQ2OHl0MmxCeXc/view?usp=sharing”]Drive[/su_button]
Book(Monolingual): [su_button url=”https://drive.google.com/file/d/0B3uxHtA5xFPOd295Z2lROEYyb3M/view?usp=sharing”]Drive[/su_button]
CDRom: [su_button url=”https://drive.google.com/file/d/0B3uxHtA5xFPOUWQyOUFOTlpTMjg/view?usp=sharing”]Drive[/su_button]

[/su_table]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *