Speak Now (4 Levels) PDF, Sources, iTools

Downloads Speak Now (4 Levels) PDF, Sources, iTools.

  • speak-now-1-4

Download Speak Now 1,2,3, 4 (Full)

Speak Now 1 – 4 là một khóa học bằng sách với bốn cấp độ từ cơ bản đến nâng cao dành cho người tự học hoặc học tại lớp. Với các bài học được trình bày dễ hiểu và dễ thực hành, bạn hoàn toàn có thể nâng cao trình độ nói tiếng Anh của bản thân.

Mỗi một hoạt động trong bộ sách luyện nói tiếng Anh Speak Now 1 – 4 sẽ bao gồm các thành phần câu nói. Hỗ trợ kèm theo sách là các video được biên soạn cho mỗi 4 bài học, cung cấp các tình huống và ví dụ thực tế ngoài đời thực cho học viên thực hành. Ngoài ra, học viên còn có thể nâng cao kiến thức tiếng Anh của mình với sách bài tập (Workbook) kèm theo và bộ phần mềm iTools – người bạn hỗ trợ tự học với các ngữ cảnh tập trung hoặc đơn lẻ cho mỗi đơn vị kỹ năng và bài học. Với chương trìnhSpeak Now Online Practice, học sinh còn có thể cải thiện kỹ năng nghe, nói và phát ẩm chuẩn bên ngoài lớp học. Các file ISO tải về sẽ gồm các thành phần sau:

  • Sách student book (sách bài học) speak now từ quyển 1 đến quyển 4
  • Sách workbook (sách bài tập) speak now từ quyển 1 đến quyển 4
  • Sách teacher book (sách giáo viên) speak now từ quyển 1 đến quyển 4
  • File nghe speak now từ CD 1 đến CD 4
  • Các tập tin videos / phần mềm iTool hỗ trợ (riêng phần 1 và phần 3 là không có phần mềm hỗ trợ)
  • Chương trình kiểm tra (testing program) từ quyển 1 đến quyển 4
  • Grammar Presentations từ quyển 1 đến quyển 4.

Thông tin bộ sách luyện nói tiếng Anh Speak Now 1 – 4

Tên sách: Speak Now (từ quyển 1 đến 4)

Nhà xuất bản: Oxford

Tác giả sách: Jack C Richards & David Bohlke

Cấp độ: A1 – B2 (khung tham chiếu châu Âu CEFR – The Common European Framework of Reference for Languages).

PDF scan

Speak Now (4 Levels) PDF, Sources:
Speak Now 1 Student’s Book.pdf
Speak Now 1 Student’s Book Audio
Speak Now 1 Student’s Book Videos
Speak.Now_1 Teacher’s Book.pdf
Speak Now 1 TB Testing Program
Speak Now 1-Tests
Speak Now 1 WorkBook.pdf
Speak.Now_1_Grammar.Presentations


Speak.Now.2 Student’s Book.pdf
Speak Now 2 Online Materials (Audio, Video, Scripts)
Speak Now 2 Teacher’s Book.pdf
Speak.Now 2 WorkBook.pdf
Speak Now 2 TB Testing Program
Speak Now 2-Tests


Speak.Now 3 Student’s Book.pdf
Speak Now 3 Online Materials (Audio, Video, Scripts)
Speak Now 3 Teacher’s Book.pdf
Speak.Now 3 WorkBook.pdf
Speak Now 3 TB Testing Program
Speak Now 3 Tests


Speak.Now 4 Student’s Book.pdf
Speak Now 4 Online Materials (Audio, Video, Scripts)
Speak Now 4 Teacher’s Book.pdf
Speak.Now 4 WorkBook.pdf
Speak Now 4 TB Testing Program
Speak Now 4 Tests

Speak Now (4 Levels) iTools Windows:
Speak Now Level 1 iTools Windows
Speak Now Level 2 iTools Windows
Speak Now Level 3 iTools Windows
Speak Now Level 4 iTools Windows

Currently the payment gateway is having problems. Please contact us if you need to buy books.

Đối với khách hàng ở Việt Nam: Liên hệ trực tiếp với Admin để thực hiện mua hàng bằng cách chuyển khoản ngân hàng nội địa.


Frequently asked questions (Q&A)

Contact (Report Broken Link) ---- Copyright Owner (DMCA)

One Response
  1. 20 September, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *