Category «Other»

English collocations in Use

Cuốn sách hỗ trợ kiến thức tốt về collocations (kết hợp từ điển) là điều cần thiết cho người học để sử dụng tiếng Anh thông thạo và tự nhiên. Sử dụng collocations sẽ cải thiện phong  cách của bạn viết và nói tiếng Anh. Đặc biệt, kiến thức của collocations thường được thử nghiệm …

Oxford Word Skills (Basic, Intermediate, Advanced)

OXFORD WORD SKILLS là một trong những sản phẩm nổi tiếng do Oxford trực tiếp xây dựng. Bộ sách gồm 3 phần: BASIC – INTERMEDIATE – ADVANCE, phù hợp với mọi trình độ. Từ vựng là nền tảng đối với mỗi người khi học một ngôn ngữ. Học Tiếng Anh cũng không ngoại lệ. Không …