Professional English in Use Medicine 1st Edition

Free Download Professional English in Use Medicine 1st Edition (book, pdf) Professional English in Use Medicine contains 60 units covering a wide variety of medical vocabulary. Topics include diseases and symptoms, investigations, treatment, examining and prevention. The book also introduces general medical vocabulary related to parts and functions of the body, medical and para-medical personnel, education …

Check Your English Vocabulary for Medicine – 3rd Edition Free Download

Free Download Check Your English Vocabulary for Medicine: All you need to improve your vocabulary (Check Your Vocabulary) 3rd Edition (ebook,PDF) Check Your English Vocabulary for Medicine by Rawdon Wyatt is a workbook designed to help learners of English improve their knowledge and understanding of core medical terminology. The workbook includes crosswords, puzzles and word games …

Cấu Trúc Câu Tiếng Anh – The Windy

Free Download Cấu Trúc Câu Tiếng Anh – The Windy (Ebook) Cuốn sách cung cấp đa dạng về cấu trúc câu và thành ngứ, giúp bạn biết nên dùng cấu trúc nào cho thích hợp, cho đúng tình huống. Sách được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu để bạn có thể tiếp thu kiến …

8888 CÂU ĐÀM THOẠI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG (PDF + AUDIO)

Free Download 8888 CÂU ĐÀM THOẠI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG (PDF + AUDIO) Đây là một trong những cuốn sách được biên soạn rất bài bản, nó cung cấp rất nhiều mẫu đối thoại, giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày; từ trường lớp, hội nghị, trò chuyện công sở rồi đến các tình huống xã giao …

Longman Photo Dictionary for Learners of English, 3rd Edition [Pearson Education Limited, 2010]

Free Download Longman Photo Dictionary for Learners of English, 3rd Edition [Pearson Education Limited, 2010] (ebook, pdf,audio cd, mp3) Longman Photo Dictionary 3rd Edition là nguồn tài nguyên cực tốt cho người học tiếng Anh từ cấp độ đầu tiên. Với hơn 3.500 từ được diễn giải chi tiết qua 95 chủ đề khác nhau, tất …

Presentations in English — Erica J. Williams [Macmillan, 2008]

Free Download Presentations in English — Erica J. Williams [Macmillan, 2008] PDF Presentations in English is the next addition to the successful Telephone English/ Email English series and focuses on another core business skill. Professional people all over the world need to present ideas and information through the medium of English. This course, supported by a …

Cambridge Interchange 4th Edition (Full Sets)

Free Download Cambridge Interchange 4th Edition (Full Sets) Student’s Book + Workbook + Teacher’s Book + Audio CDs + Video DVD + MultiROM Interchange is a four-level series for adult and young-adult learners of English from the beginning to the high-intermediate level. The Interchange builds on the foundations established for accurate and fluent communication, extending grammatical, …