Family and Friends – 2nd Edition (Oxford)

Family and Friends Second Edition – Oxford University Press (PDF, DOC, Mp3, CD-Exe, NRG, Jpg) Free Download. Naomi Simmons, Susan Iannuzzi, Tamzin Thompson and Jenny Quintana

Family and Friends 2nd Edition

Family and Friends mang đến cho các học viên một phương pháp tiếp cận được phân loại cẩn thận các kỹ năng đọc, viết và viết luận tiếng Anh dành cho các bạn trẻ.

Chắc chắn bạn sẽ nhận ra rằng không có bộ sách nào mang đến cho bạn những lợi ích tương tự như Family and Friends. Các đơn vị bài học đều chú trọng vào kỹ năng đọc và viết.

Plus là phiên bản sách trực tuyến đặc biệt với hầu hết các tình huống giảng dạy và phù hợp với nhiều đối tượng, hỗ trợ cho việc dạy và học tiếng Anh thêm sinh động hơn.

Học viên có thể sử dụng kèm với bộ sách Little Friends và First Friends để biến nó thành một khóa học kéo dài từ 8 đến 9 năm.

  • Chương trình đào tạo kỹ năng chuyên sâu
  • Sự kết hợp tuyệt vời giữa sách giấy và sách trực tuyến
  • Rèn luyện phát âm theo từng bước
  • Bộ giáo trình có giá trị nhằm phát triển toàn diện các kỹ năng và cảm xúc của trẻ

Download Now:

Family and Friends 2d Edition Starter Class Book 
Family and Friends 2d Edition Starter Class Audio CDs 
Family and Friends 2d Edition Starter Songs Audio
Family and Friends 2d Edition Starter Video
Family and Friends 2d Edition Starter Teacher’s Book Pack
Family and Friends 2d Edition Starter Teacher’s Resource Pack
Family and Friends 2d Edition Starter Flashcards
Family and Friends 2d Edition Starter Photocopy
Family and Friends 2d Edition Starter Workbook 
Family and Friends 2d Edition Starter Course Resources
Family and Friends 2d Edition Starter Student Multi-ROM


Family and Friends 2d Edition 1 Class Book 
Family and Friends 2d Edition 1 Class Audio
Family and Friends 2d Edition 1 Songs Audio
Family and Friends 2d Edition 1 Teacher’s Book Pack
Family and Friends 2d Edition 1 Teacher’s Resource Pack
Family and Friends 2d Edition 1 Photocopy
Family and Friends 2d Edition 1 Video
Family and Friends 2d Edition 1 Student Multi-ROM
Family and Friends 2d Edition 1 Course Resources
Family and Friends 2d Edition 1 Workbook with Keys 

Family and Friends 2d Edition 2 Class Book 
Family and Friends 2d Edition 2 Class Audio CD
Family and Friends 2d Edition 2 Songs Audio
Family and Friends 2d Edition 2 Teacher’s Book Pack
Family and Friends 2d Edition 2 Teacher’s Resource Pack
Family and Friends 2d Edition 2 Photocopy
Family and Friends 2d Edition 2 Video
Family and Friends 2d Edition 2 Workbook
Family and Friends 2d Edition 2 Course Resources
Family and Friends 2d Edition 2 Student Multi-ROM

Family and Friends 2d Edition 3 Class Book
Family and Friends 2d Edition 3 Workbook with Keys 
Family and Friends 2d Edition 3 Class Audio
Family and Friends 2d Edition 3 Songs Audio
Family and Friends 2d Edition 3 Video
Family and Friends 2d Edition 3 Flashcards
Family and Friends 2d Edition 3 Teachers’ book
Family and Friends 2d Edition 3 Teacher’s Resource Pack
Family and Friends 2d Edition 3 Photocopy
Family and Friends 2d Edition 3 Course Resources
Family and Friends 2d Edition 3 Student Multi-ROM

Family and Friends 2d Edition 4 Class Book 
Family and Friends 2d Edition 4 Class Audio CD
Family and Friends 2d Edition 4 Songs Audio
Family and Friends 2d Edition 4 Video
Family and Friends 2d Edition 4 Workbook 
Family and Friends 2d Edition 4 Course Resources
Family and Friends 2d Edition 4 Photocopy
Family and Friends 2d Edition 4 Student Multi-ROM

Family and Friends 2d Edition 5 Class Book 
Family and Friends 2d Edition 5 Class Audio CD 
Family and Friends 2d Edition 5 Songs Audio
Family and Friends 2d Edition 5 Teacher’s Book Pack
Family and Friends 2d Edition 5 Teacher’s iTools DVD
Family and Friends 2d Edition 5 Photocopy
Family and Friends 2d Edition 5 Workbook  / Mua Sách
Family and Friends 2d Edition 5 Video
Family and Friends 2d Edition 5 Course Resources
Family and Friends 2d Edition 5 Student Multi-ROM

Family and Friends 2d Edition 6 Class Book
Family and Friends 2d Edition 6 Class Audio CD
Family and Friends 2d Edition 6 Songs Audio
Family and Friends 2d Edition 6 Workbook / Mua Sách
Family and Friends 2d Edition 6 Course Resources
Family and Friends 2d Edition 6 Photocopy
Family and Friends 2d Edition 6 Fluency Video

Family and Friends 2nd Edition Plus Teachers Materials

Pass: tienganhedu.com

Comments

comments

You May Also Like

About the Author: Gió

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *