Advanced Reading with The Economist (Book Key + CD) Free Download

Advanced Reading with The Economist (Book Key + CD) Free Download

Advanced Reading with The Economist gồm những bài đọc trong tạp chí The Economist. Tài liệu gồm 14 chương, mỗi chương gồm có một passage và những từ vựng chuyên ngành đã được in đậm. Tài liệu cũng giúp luyện tập các kĩ năng quan trọng trong Reading như scanning, skimming, previewing,  understanding inference. etc

Advanced Reading with The Economist còn có file nghe bài đọc đính kèm.

Phương pháp tốt nhất để học kỹ năng đọc là đọc mỗi ngày và thường xuyên. Bạn nên xác định sở thích của mình và đọc về những thứ xung quanh nó. Vỡi những ai đam mê về Economist đây chắc chắn là tài liệu không nên bỏ qua.

Download Now:

Advanced Reading with The Economist (Book Key)

Advanced Reading with The Economist (Audio CD)

Pass Unrar: tienganhedu.com

DISCOUNT CODE (Payment > 2$): DC2
Note: Hidden links need "FAST DOWNLOAD"
Password Extract: tienganhedu.com
Mua Sách Bản Cứng "Advanced Reading with The Economist (Book Key + CD) Free Download" tại Việt Nam:
Mua tại TIKI.vn Mua tại FAHASA Mua tại Shopee.vn Mua tại Lazada.vn

Contact (Report Broken Link) ---- Copyright Owner (DMCA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]