Advanced Reading with The Economist (Book Key + CD) Free Download

Advanced Reading with The Economist (Book Key + CD) Free Download

Advanced Reading with The Economist gồm những bài đọc trong tạp chí The Economist. Tài liệu gồm 14 chương, mỗi chương gồm có một passage và những từ vựng chuyên ngành đã được in đậm. Tài liệu cũng giúp luyện tập các kĩ năng quan trọng trong Reading như scanning, skimming, previewing,  understanding inference. etc

Advanced Reading with The Economist còn có file nghe bài đọc đính kèm.

Phương pháp tốt nhất để học kỹ năng đọc là đọc mỗi ngày và thường xuyên. Bạn nên xác định sở thích của mình và đọc về những thứ xung quanh nó. Vỡi những ai đam mê về Economist đây chắc chắn là tài liệu không nên bỏ qua.

Download Now:

Advanced Reading with The Economist (Book Key)

Advanced Reading with The Economist (Audio CD)

Pass Unrar: tienganhedu.com

Currently the payment gateway is having problems. Please contact us if you need to buy books.

Đối với khách hàng ở Việt Nam: Liên hệ trực tiếp với Admin để thực hiện mua hàng bằng cách chuyển khoản ngân hàng nội địa.


Frequently asked questions (Q&A)

Contact (Report Broken Link) ---- Copyright Owner (DMCA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *