Barron’s 1100 words you need to know (PDF)

1100-words-you-need-to-know

Đầu tư mỗi ngày 15 phút trong vòng 46 tuần, bạn sẽ thành thục 920 từ mới và hơn 200 thành ngữ hữu ích? Đó là những gì cuốn sách tuyệt vời này có thể mang lại cho bạn. Mỗi ngày bạn sẽ được học 5 từ mới thông qua việc đoán nghĩa (bằng cách đọc một đoạn văn ngắn) và làm các bài tập liên quan đến 5 từ này. Cuối mỗi bài học, bạn sẽ biết thêm 1 idiom và học cách sử dụng chúng qua mẫu ví dụ.

Điểm đặc biệt của cuốn sách là từ mới bạn học ở các bài trước sẽ xuất hiện liên tục ở những bài tiếp theo để bạn không quên được nghĩa của chúng.

Nhiều người sau khi học cuốn sách đều nói rằng quả thật rất khó để chỉ học mỗi ngày một bài. Nhưng hãy cố gắng kìm hãm bản thân mình, mỗi ngày học thật kỹ 5 từ mới, bạn sẽ nhận ra khối lượng từ vựng của mình tăng lên như thế nào sau khi đọc hết cuốn sách.

Barron’s 1100 Words You Need to Know, 5th edition
Barron’s 1100 Words You Need to Know, 7th Edition

[su_table]

Book: [su_button url=”http://adf.ly/swO2e”]Drive[/su_button]

[/su_table]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar