Some book sets cannot be received immediately after payment. We will send them to Your Email during business hours - GMT+7 (maximum 12 hours). Check Your Mail box (including Spam).

BARRON’S ESSENTIAL WORDS FOR IELTS

Essential-Words-for-the-IELTS

Cuốn sách này cung cấp cho người học các bài tập thực hành nhằm xây dụng vốn từ vựng và sử dụng tiếng Anh một cách chính xác. Cuốn sách với số lượng khổng lồ lên tới 600 từ tiếng Anh liên quan đến các lĩnh vực thường xuyên xuất hiện trong kỳ thi IELTS. Bao gồm chủ đề tự nhiên và môi trường, các hoạt động giải trí và sở thích, nghệ thuật và văn hóa, giao thông, y tế, du lịch, kinh doanh, công nghệ, các vấn đề xã hội, và giáo dục.

Đây là một trong những cuốn sách học từ vựng hết sức lý tưởng dành cho sĩ tử luyện thi IELTS.

[su_table]

Book: [su_button url=”https://drive.google.com/file/d/0BxqXgkyr0MMgNExVYTF1a09NT0U/view?usp=sharing”]Drive[/su_button]
CD: [su_button url=”http://www.mediafire.com/download/iefnzzuhycqlkye/Barron’s_Audio_Files.zip”]Mediafire[/su_button]

[/su_table]

This entry was posted in EBook and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *