Cambridge Exams Extra PET [PDF+2CD]

Four authentic PET papers from Cambridge ESOL with extra guidance and exam tips, plus CD-ROM. Cambridge Exams Extra is a new series providing authentic past papers from Cambridge ESOL, plus a wealth of extra material for use in the classroom or for self-study. This ...Read More

English collocations in Use

Cuốn sách hỗ trợ kiến thức tốt về collocations (kết hợp từ điển) là điều cần thiết cho người học để sử dụng tiếng Anh thông thạo và tự nhiên. Sử dụng collocations sẽ cải thiện phong  cách của bạn viết và nói tiếng ...Read More

ETS Toeic 2016 Full RC LC

Đây là phiên bản mới nhất của bộ sách Toeic ETS, do vây các đề thi trong bộ 3 cuốn này đều cập nhật kiểu ra đề hiện nay của đề thi Toeic. Có thể nói, bộ ETS Toeic Test 2016 này là một ...Read More