Access Grade 6-9 (Full Set)

img_7477-1920-1024

Free Download Access Grade 6-9 (Full Set)

Giáo trình ACCESS –  Lớp 6-9 là giáo trình tiếng Anh được thiết kế dành riêng cho học sinh đang học tiếng Anh tại các trường Trung học Cơ sở, chương trình tiếng Anh tăng cường. Khóa học dựa trên phương pháp Tổng hợp ngôn ngữ.

Update: 20/08/2017

Access grade 6 student’s book: Drive
Access grade 6 Class CD: Drive
Access grade 6 workbook: Drive
Access grade 6 Workbook CD: Drive
Access grade 6 Teacher’s book: Drive
Access grade 6 Teacher Resource Pack and Test: Drive
Access grade 7A student’s book: Drive
Access grade 7B student book: Drive
Access grade 7 Class Audio CD: Google Drive
Access grade 7 workbook: Drive
Access grade 7 Workbook Audio CD: Google Drive
Access grade 8A student book: Drive
Access grade 8B student book: Drive
Access grade 8 workbook: Drive
Access grade 9A student book: Drive
Access grade 9B student book: Drive
Access grade 9 workbook: Drive

Comments

comments

You May Also Like

About the Author: Gió

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *