American Family and Friends Special Edition (5 Levels)

Download American Family and Friends Special Edition 5 Levels (Student’s Book + Workbook + Teacher’s Notes + Audio CDs + iTools DVD) 2015 PDF, Audio CD, Itool DVD ROM.

American Family and Friends Special Edition (5 Levels)

Family & Friends là bộ giáo trình tiếng Anh Tiểu học gồm ba cấp độ thiết kế đáp ứng khung chương trình tiếng Anh của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo Việt Nam. – Giáo trình được thiết kế đặc biệt có tính liên thông với giáo trình Solutions được dùng ở bậc Phổ thông cấp 2 và cấp 3. – Giáo trình được chọn và sử dụng trong hệ thống giáo dục Tiểu học của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo Việt Nam. – Giáo trình tập trung luyện 4 kỹ năng và cung cấp một nguồn tài liệu dồi dào cho các hoạt động trong lớp học thông qua tài liệu Photocopy Masters Book. – Cung cấp chương trình luyện phát âm độc đáo. – Cung cấp các bài kiểm tra mẫu theo các kỳ thi Cambridge Young Learners: Starters, Movers, Flyers. – Bài học đạo đức nhẹ nhàng giúp học sinh phát triển các kỹ năng trong cuộc sống. Phương pháp dạy toàn diện một học sinh nghĩa là gì? Giáo trình đáp ứng được nhu cầu học tập, giúp học sinh phát triển kỹ năng trong cuộc sống và phát huy thái độ tích cực trong việc học tiếng Anh. Giáo trình này đáp ứng nhu cầu học tập như thế nào? Chương trình dạy phát âm độc đáo được thiết kế đặc biệt giúp học sinh tiếp thu nhanh hơn. Phương pháp dàn dựng và hỗ trợ đào tạo kỹ năng mang đến cho các em sự cân bằng giữa những hỗ trợ và sự thách thức. Giáo trình đáp ứng nhu cầu giao tiếp xã hội và nhu cầu tình cảm như thế nào? Trang web và đĩa multiROM mang tính tương tác nhằm nâng cao sự liên kết giữa phụ huynh và nhà trường. Các bài học có giá trị đạo đức cao giúp phát triển kỹ năng trong cuộc sống để học sinh có thể áp dụng và phát huy tối ưu trong lớp cũng như ở nhà.

SLOW DOWNLOADFAST DOWNLOAD

Ads, Multi Links, Wait Time, Hidden Links

American Family and Friends Grade 1 Special Edition Student Book.pdf
American Family and Friends Grade 1 Student’s Book CD.rar
American Family and Friends Grade 1 Expansion Portfolio Audio CD.rar
American Family and Friends Grade 1 Special Edition iTools DVD-ROM.rar
American Family and Friends Grade 1 Teacher’s Notes.rar
American Family and Friends Grade 1 Special Edition Workbook.pdf
American Family and Friends Grade 1 Workbook CD.rar
American Family and Friends Grade 1 Flashcards.pdf
American Family and Friends Grade 1 Phonics Cards.pdf
American Family and Friends Grade 1 Story Posters.pdf

American Family and Friends Grade 2 Special Edition Student Book.pdf
American Family and Friends Grade 2 Student’s Book CD.rar
American Family and Friends Grade 2 Special Edition iTools DVD-ROM.zip
American Family and Friends Grade 2 Teacher’s Notes.rar
American Family and Friends Grade 2 Special Edition Workbook.pdf
American Family and Friends Grade 2 Workbook CD.rar
American Family and Friends Grade 2 Flashcards.pdf
American Family and Friends Grade 2 Phonics Cards.pdf
American Family and Friends Grade 2 Professional Development.pdf
American Family and Friends Grade 2 Story Posters.pdf

American Family and Friends Grade 3 Special Edition Student Book.pdf
American Family and Friends Grade 3 Student’s Book CD.rar
American Family and Friends Grade 3 Teacher’s Notes.rar
American Family and Friends Grade 3 Special Edition iTools DVD-ROM.zip
American Family and Friends Grade 3 Special Edition Workbook.pdf
American Family and Friends Grade 3 Workbook CD.rar
American Family and Friends Grade 3 Flashcards.pdf
American Family and Friends Grade 3 Phonics Cards.pdf
American Family and Friends Grade 3 Story Posters.pdf

American Family and Friends Grade 4 Special Edition Student Book.pdf
American Family and Friends Grade 4 Student’s Book CD.rar
American Family and Friends Grade 4 Teacher’s Notes.rar
American Family and Friends Grade 4 Special Edition iTools DVD-ROM.zip
American Family and Friends Grade 4 Special Edition Workbook.pdf
American Family and Friends Grade 4 Workbook CD.rar
American Family and Friends Grade 4 Flashcards.pdf
American Family and Friends Grade 4 Phonics Cards.pdf
American Family and Friends Grade 4 Professional Development.pdf
American Family and Friends Grade 4 Story Posters.pdf
American Family and Friends Grade 4 Word List.pdf
American Family and Friends Grade 4 & 5 Activities.pdf

American Family and Friends Grade 5 Special Edition Student’s Book.pdf
American Family and Friends Grade 5 Student’s Book CD.rar
American Family and Friends Grade 5 Expansion Portfolio Audio CD.rar
American Family and Friends Grade 5 Teacher’s Notes.rar
American Family and Friends Grade 5 Special Edition iTools DVD-ROM.rar
American Family and Friends Grade 5 Special Edition Workbook.pdf
American Family and Friends Grade 5 Workbook CD.rar
American Family and Friends Grade 5 Flashcards.pdf
American Family and Friends Grade 5 Phonics Cards.pdf
American Family and Friends Grade 5 Professional Development.pdf
American Family and Friends Grade 5 Story Posters.pdf
American Family and Friends Grade 5 Word List.pdf

No Ads, 1 Links, No Waiting For Time

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar