English Vocabulary in Use Advanced

1530444_530848703689535_83444746_n2

– Là 1 trong 3 quyển vocabulary của Cambride
– 15 mục với các chủ đề khác nhau sẽ giúp các bạn mở rộng từ mới về nhiều chuyên mục hơn
– Bài tập đa dạng ví dụ sinh động và đồng thời có key cho bài tập để các bạn có thể so sánh
– Quyền này dành cho những bạn thi IELTS 7.0 trở lên vì advanced mà.

Book: Fshare

Currently the payment gateway is having problems. Please contact us if you need to buy books.

Đối với khách hàng ở Việt Nam: Liên hệ trực tiếp với Admin để thực hiện mua hàng bằng cách chuyển khoản ngân hàng nội địa.


Frequently asked questions (Q&A)

Contact (Report Broken Link) ---- Copyright Owner (DMCA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *