Some book sets cannot be received immediately after payment. We will send them to Your Email during business hours - GMT+7 (maximum 12 hours). Check Your Mail box (including Spam).

Tomato Toeic Compact Part 5&6 (Book) Free Download

Tomato Toeic Compact Part 5&6 (Book) Giáo trình Tomato Toeic được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia là các giáo viên luyện thi Toeic người bản ngữ hàng đầu. Chính vì vậy nội dung cuốn sách rất thiết thực và sát với đề thi Toeic thực tế tại IIG. Cuốn giáo trình này hiện đang được rất nhiều tổ chức luyện thi Toeic lựa chọn làm giáo trình giảng dạy.

Tomato Toeic Compact Part 5&6
Tomato Toeic Compact Part 5&6

Nội dung chính của sách :

1. Bài giảng được nhấn vào trọng tâm Thông qua việc phân tích dữ liệu về những câu hỏi thường xuất hiện trong TOEIC gần đây, bao gồm cả những câu hỏi thường xuất hiện trong New TOEIC suốt 6 năm qua, chúng tôi đã đưa ra những dạng câu hỏi của phần 5, 6 và những chiến thuật hiệu quả nhất đã được kiểm chứng.

2. Những cách diễn đạt thông dụng được phân loại theo hệ thống Dựa vào những cụm từ và cách diễn đạt thường xuất hiện, chúng tôi đã sắp xếp những cách diễn đạt khó và dễ gây nhầm lẫn nhất theo từng loại riêng biệt cùng với những hình ảnh minh họa liên quan để thí sinh có thể nắm được dễ dàng.

3. Các câu hỏi thực tế đã được chọn lọc cẩn thận Trong lúc tham dự các kỳ thi TOEIC, những người biên soạn cuốn sách này đã phân loại những câu hỏi theo độ khó và đề tài, để từ đó thiết kế các tài liệu và bài tập sát với đề thi thật.

Tomato Toeic Compact Part 1 Và 2

Tomato TOEIC Compact part 3 4

Tomato Toeic compact part 7

Tomato TOEIC: Compact Listening

Tomato Toeic Compact Reading

Download Now:

Tomato Toeic Compact Part 5&6 (Book)

[affegg id=87]
This entry was posted in EBook and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar