Barron’s How To Prepare For The TOEIC Bridge Test (PDF+CD)Free Download

Tài liệu luyện thi Barrons How To Prepare For The TOEIC Bridge Test giúp người học thực hiện cả hai mục tiêu:
Trau dồi ngôn ngữ (từ vựng và ngữ pháp) và phát triển kỹ năng nghe và đọc
Rèn luyện kỹ năng làm bài thi
Barron's How To Prepare For The TOEIC Bridge Test
Barron’s How To Prepare For The TOEIC Bridge Test

Nội dung từ vựng trong bài TOEIC Bridge chủ yếu xoay quanh các đề tài về sinh hoạt hàng ngày, chẳng hạn như trang phục, sinh hoạt thường nhật, văn hóa, thời tiết, báo chí, giải trí, nhà ở, học tập, mua sắm, sức khỏe, v.v…

Download Now:

[affegg id=90]
This entry was posted in EBook and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar