Some book sets cannot be received immediately after payment. We will send them to Your Email during business hours - GMT+7 (maximum 12 hours). Check Your Mail box (including Spam).

IELTS Power Reading – Target Band 9(PDF) Free Download

IELTS Power Reading – Target Band 9 cung cấp thông tin cần thiết về bài thi Reading và tổng hợp các kĩ thuật giải quyết từng dạng câu hỏi có thể gặp trong bài thi. Vời từng dạng bài và kĩ thuật đều  được phân tích chi tiết thành các bước làm bài.

IELTS Power Reading – Target Band 9
IELTS Power Reading – Target Band 9

Cấu trúc IELTS Power Reading – Target Band 9 đơn giản giúp học sinh dễ theo dõi, đi từ lý thuyết, bài tập luyện tập đến đề bài hoàn chỉnh đã bao gồm đáp án. Sách phù hợp với học sinh từ trình độ IELTS 4.0 khi đã có những nền tảng cơ bản nhất định về tiếng Anh và mục tiêu là 7.5- 9.0 IELTS. Do các phương pháp và kỹ thuật trong sách được biên soạn bởi các Chuyên gia 9.0 Reading nên việc đạt 9.0 IELTS Reading là hoàn toàn có thể nếu bạn luyện tập thường xuyên với cường độ thích hợp.

Phương pháp làm 14 dạng bài IELTS Reading:

 1. MATCHING HEADING
 2. MATCHING INFORMATION
 3. SENTENCE COMPLETION
 4. MATCHING SENTENCE ENDING
 5. NOTES/TABLE/FLOW CHART COMPLETION
 6. SUMMARY COMPLETION
 7. SUMMARY COMPLETION WITH A BOX
 8. MULTIPLE CHOICE
 9. TRUE / FALSE / NOT GIVEN
 10. CLASSIFICATIONS
 11. PICKING FROM A LIST
 12. YES / NO / NOT GIVEN
 13. SHORT ANSWER QUESTIONS
 14. LABELLING A DIAGRAM

Download Now:

IELTS Power Reading – Target Band 9 (PDF)

This entry was posted in EBook and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar