Tomato TOEIC: Compact Listening (Book + Audio CD) Free Download

Tác giảKim Jiyeon, Kim Hakin, Lee Miyeong, Lee Eungyu, Andrew E. Bennette, John Boswell
Số trang160

Cuốn sách này bao gồm:

  • Actual Test 1
  • Actual Test 2
  • Actual Test 3
  • Actual Test 4
  • Actual Test 5
  • Dictation (Bài tập nghe – chép chính tả để bạn ôn lại các Actual Test)
  • Script & Answers (Đáp án và lời thoại để bạn kiểm tra và đánh giá khả năng nghe của mình)

Đính kèm theo đó là bản Audio đầy đủ của các Actual Test và phần Dictation.

TomatoTOEIC Compact Listening
TomatoTOEIC Compact Listening

Tomato Toeic Compact Part 1 Và 2

Tomato TOEIC Compact part 3 4

Tomato Toeic Compact Part 5&6

Tomato Toeic compact part 7

Tomato Toeic Compact Reading

Download Now:

[affegg id=88]
This entry was posted in EBook and tagged .

One thought on “Tomato TOEIC: Compact Listening (Book + Audio CD) Free Download

  1. Pingback: Tomato toeic compact part 7 (Book) Free Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *