Tomato TOEIC: Compact Listening (Book + Audio CD) Free Download

Tác giảKim Jiyeon, Kim Hakin, Lee Miyeong, Lee Eungyu, Andrew E. Bennette, John Boswell
Số trang160

Cuốn sách này bao gồm:

  • Actual Test 1
  • Actual Test 2
  • Actual Test 3
  • Actual Test 4
  • Actual Test 5
  • Dictation (Bài tập nghe – chép chính tả để bạn ôn lại các Actual Test)
  • Script & Answers (Đáp án và lời thoại để bạn kiểm tra và đánh giá khả năng nghe của mình)

Đính kèm theo đó là bản Audio đầy đủ của các Actual Test và phần Dictation.

TomatoTOEIC Compact Listening

TomatoTOEIC Compact Listening

Tomato Toeic Compact Part 1 Và 2

Tomato TOEIC Compact part 3 4

Tomato Toeic Compact Part 5&6

Tomato Toeic compact part 7

Tomato Toeic Compact Reading

Download Now:

[affegg id=88]

Currently the payment gateway is having problems. Please contact us if you need to buy books.

Đối với khách hàng ở Việt Nam: Liên hệ trực tiếp với Admin để thực hiện mua hàng bằng cách chuyển khoản ngân hàng nội địa.


Frequently asked questions (Q&A)

Contact (Report Broken Link) ---- Copyright Owner (DMCA)

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *