Big Step TOEIC 2 (PDF + CD)

1_2

Trình độ: Trung cấp (TOEIC 500 – 750)
Mục tiêu: TOEIC 630 – 700

+ Giúp học viên trả lời đúng các dạng câu hỏi cơ bản ở giao đoạn sơ cấp.
+ Giúp học viên tăng cường vốn từ và kỹ năng đọc hiểu, nhằm đạt đến mức điểm từ 630 đến 700 ở trình độ trung cấp.
+ Loại hình câu hỏi đa dạng giúp học viên thích ứng dễ dàng với câu hỏi trong kỳ thi TOEIC thật.
+ Phân tích các câu hỏi hiện có của ETS xuất hiện trong các kỳ thi TOEIC mỗi tháng.

Trọn bộ : Big Step TOEIC 1Big Step TOEIC 3

Updated : 20/1/2016

Book + CD: Mediafire

Note: Hidden links need "FAST DOWNLOAD"
Password Extract: tienganhedu.com
Click Contact / Report Broken Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *