Some book sets cannot be received immediately after payment. We will send them to Your Email during business hours - GMT+7 (maximum 12 hours). Check Your Mail box (including Spam).

Big Step TOEIC 3 (PDF + CD)

[IMG]

Big Step TOEIC 3 tập hợp các nội dung chủ yếu của LC và RC giúp bạn kiểm tra lại những điểm đã học trong Big Step 1 và 2.
Actual Tests sẽ giúp bạn làm quen với bài thi thực tế.
Việc phân bố thời gian hợp lý và làm những bài thi mô phỏng thực tế sẽ giúp bạn quen dần với cảm giác trong phòng thi.
Với nền tảng là nội dung học được hệ thống trong BIG STEP 1 và BIG STEP 2, cùng với những vấn đề đã được trình bày trong “INTRO” của BIG STEP 3 chúng tôi đã đưa ra 5 Actual Tests và cách giải quyết nhằm giúp các bạn chuẩn bị trước để đạt được điểm cao trong kỳ thi. Bằng cách giải quyết các câu hỏi có độ khó tương đương với câu hỏi trong kỳ thi thực tế, các bạn sẽ trau dồi được khả năng giải quyết các câu hỏi và nắm bắt được các xu hướng đặt câu hỏi mới nhất. Ngoài ra, thông qua việc giải quyết các Actual Tests trong điều kiện tương tự như thi thực tế, bạn sẽ quen với cảm giác thi thật và có thể phát huy đến mức cao nhất khả năng của mình trong phòng thi.

Download Full Set:

Big Step TOEIC 1,2,3 (PDF + CD)

This entry was posted in EBook and tagged .

3 thoughts on “Big Step TOEIC 3 (PDF + CD)

  1. Pingback: Big Step TOEIC 2 (PDF + CD)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar