BIG STEP TOEIC 1 (PDF + CD)

Đặc điểm giáo trình Big Step TOEIC 1

Đặc điểm nổi bật nhất của giáo trình này là phần LC và RC được cấu tạo thành một tài liệu duy nhất để giải thích nội dung giống nhau, giúp học viên mới có thể dễ dàng tiếp cận với TOEIC. Ngoài ra giáo trình còn đặt ra các dạng câu hỏi tương ứng với câu hỏi TOEIC thực tế, đáp ứng được nhu cầu và trình độ của học viên mới bắt đầu thông qua lời giải thích của các nội dung chính và cách trình bày các phần quan trọng theo từng buớc.

Big Step TOEIC 1

Trình độ: Sơ cấp (TOEIC 400 – 550)
Mục tiêu: TOEIC 500

  • Người mới học TOEIC khi chuẩn bị cho kỳ thi cần phải nắm được các vấn đề trọng tâm cụ thể qua từng phần. Mục tiêu học tập được thể hiện qua thứ tự đặt câu hỏi để có thể dễ dàng hướng tới mức điểm cao và học viên sẽ hiểu rõ những gì cần phải nắm vững trong mỗi phần.
  • Với BIG STEP TOEIC gồm khoảng 800 câu hỏi (LC+RC), bạn đã có thể đạt được một mức điểm cao ngay từ khi bắt đầu học.

Download Full Set:

Big Step TOEIC 1,2,3 (PDF + CD)

This entry was posted in EBook and tagged .

2 thoughts on “BIG STEP TOEIC 1 (PDF + CD)

  1. Pingback: Big Step TOEIC 3 (PDF + CD)

  2. Pingback: Big Step TOEIC 2 (PDF + CD)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar