CHECK YOUR VOCABULARY FOR BUSINESS AND ADMINISTRATRION

Nếu bạn muốn rèn luyện và phát triển kiến thức từ vựng tiếng Anh thương mại và quản trị thì đây là lựa chọn rất hữu ích cho bạn. Cuốn sách này giúp bổ sung vốn từ vựng tieng Anh thuong mai cơ bản dành cho bất kì ai làm việc trong môi trường nói tiếng Anh hoặc thường xuyên làm việc với những người nói tiếng Anh.

t

Book: [su_button url=”http://aroma.vn/tienganh/check_your_english_vocabulary_for_business_and_administration-aroma.vn.pdf”]Download[/su_button]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar