BUSINESS VOCABULARY IN USE – CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

backgroundbackgroundbackground

Tài liệu này được thiết kế dành riêng cho học viên ở trình độ trung cấp và trên trung cấp muốn nâng cao vốn từ vựng tiếng anh thương mại của mình. Cuốn sách còn giúp phát triển vốn từ vựng cần thiết cho những kỹ năng giao tiếp quan trọng trong kinh doanh.

SLOW DOWNLOADFAST DOWNLOAD

Free download is hidden due to the owner’s request

BUSINESS VOCABULARY IN USE (PDF)

No Ads, 1 Links (Drive), No Waiting For Time

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar