BUSINESS VOCABULARY IN USE – CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

backgroundbackgroundbackground

Tài liệu này được thiết kế dành riêng cho học viên ở trình độ trung cấp và trên trung cấp muốn nâng cao vốn từ vựng tiếng anh thương mại của mình. Cuốn sách còn giúp phát triển vốn từ vựng cần thiết cho những kỹ năng giao tiếp quan trọng trong kinh doanh.

Book: Download

Comments

comments

You May Also Like

About the Author: Gió

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *