Cambridge Vocabulary for PET (with answers)

9780521708210

Bộ sách Vocabulary for PET bao gồm 20 chủ điểm bài học về các vấn đề thông thường trong tiếng anh. Ngoài ra, người học Vocabulary for PET còn được luyện tập các kỹ năng và từ vựng đã học được qua mỗi bài học, các bài kiểm tra trong sách có phong cách khá giống với đề thi thật.

Đảm bảo rằng học Vocabulary for Pet sẽ đem lại một vốn từ vựng cơ bản vững chắc để đối phó với kỳ thi PET

Book: Fshare

Comments

comments

You May Also Like

About the Author: Gió

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *