Cambridge Grammar for IELTS with Answers (PDF+Audio)

Download Cambridge Grammar for IELTS with Answers (PDF+Audio).

Cambridge University Press, 2007. — 272 p.

This book is for anyone preparing for IELTS. It covers the grammar you will need to be successful in the test. You can use it to support an IELTS coursebook, with a general English language course for extra grammar practice, or with practice tests as part of a revision programme. It includes a wide range of IELTS tasks from the Academic and General Training Reading, Writing modules, and contains helpful grammar explanations and a grammar glossary.Grammar-for-IELTS-21

Ngữ pháp là một trong số 4 tiêu chí chấm bài thi IELTS Writing. Các bạn có thể học ngữ pháp đã được 10 năm rồi, nhưng vẫn rớt điểm ở phần này vì những lỗi rất nhỏ nhặt và đáng tiếc.

Mình giới thiệu cho các bạn cuốn Cambridge Grammar for IELTS – Diana Hopkins, Pauline Cullen với mục đích cung cấp cho các bạn tài liệu hữu ích để các bạn ôn luyện lại ngữ pháp cho kì thi IELTS theo từng chủ điểm ngữ pháp nhỏ, có hệ thống.

Cambridge Grammar for IELTS là một cuốn sách dành cho bất cứ ai đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Mặc dù không có một phần thi chính thức về ngữ pháp tiếng Anh nhưng tất cả các kỹ năng thi của IELTS đều có mục đánh giá ngữ pháp. Ở các bài thi Nói và Viết, ngữ pháp là một trong 4 tiêu chí chấm thi. Bạn cũng cần dựa vào ngữ pháp để đọc hiểu chính xác hay điền đúng từ vào dạng bài form completion trong IELTS Listening.

Cuốn sách Grammar for IELTS đề cập đến những vấn đề ngữ pháp quan trọng mà bạn cần phải biết như: Thì động từ (hiện tại, quá khứ, tương lai), danh từ đếm được và không đếm được, giới từ,…

Grammar-for-IELTS

Cuốn sách gồm 25 bài, mỗi bài gồm 4 phần:

A, Context listening

Phần này giới thiệu mục ngữ pháp quan trọng trong kỳ thi IELTS

B, Grammar

Được trình bày rõ ràng với phần giải thích và ví dụ.

C, Grammar exercises

Các bài tập thú vị để thực hành phần lý thuyết vừa học.

D, Test practice

Mỗi bài sẽ có một bài test là một phần trong kỳ thi IELTS (có thể là bài nghe, bài đọc, bài viết hoặc bài nói).

SLOW DOWNLOADFAST DOWNLOAD

Free download is hidden due to the owner’s request

Cambridge Grammar for IELTS with Answers (PDF)
Cambridge Grammar for IELTS with Answers (Audio)

No Ads, 1 Links (Drive), No Waiting For Time

4 thoughts on “Cambridge Grammar for IELTS with Answers (PDF+Audio)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar