IELTS Speaking Recent Actual Tests & Suggested Answers

IELTSSpeaking-RecentAT

Chương 1

Dẫn nhập

 • Nghĩ về 10 tình huống gặp trong phòng thi môn Nói IELTS 3 bước ôn luyện chuẩn bị cho bài thi Nói IELTS

Chương 2

Kiến thức cơ bản cho bài thi Nói

 • Dùng trạng từ ở đầu câu
 • Các mẫu câu cơ bản
 • Các cụm từ hữu ích
 • Các tính từ thông dụng tận cùng là -y

Chương 3

Phần 1

 • Những điều cần biết về môn Nói IELTS
 • Các tiêu chí chấm điểm
 • Giám khảo mong đợi gì ở thí sinh
 • Dạng thức bài thi Nói IELTS
 • Phần 1: Các chủ đề, câu hỏi điển hình, câu trả lời gợi ý
 • Các chủ đề và câu hỏi điển hình
 • Hai loại câu hỏi trong Phần 1
 • Thực hành trả lời một số câu hỏi trong Phần 1
 • Từ và ngữ hữu ích
 • Các chủ đề thường gặp nhất trong phần 1

Chương 4

Phần 2

 • Giới thiệu các đề thi mẫu trong Phần 2 và hướng dẫn cách trả lời

Chương 5

Phần 3

 • Phân loại câu hỏi trong Phần 3
 • Các câu hỏi điển hình trong Phần 3

Chương 6

Giới thiệu các đề điển hình trong phần 2 và phần 3

 1. Work and Study
 2. Media and Culture
 3. People and Wildlife
 4. Travel and Transport
 5. Shopping and Lifestyle
 6. Fitness and Environment
 7. Housing and Places
 8. Memories and Experiences

Chương 7

 • Từ vựng cần sử dụng để đạt điểm cao
 • Từ vựng cần sử dụng

Chương 8

 • Một số câu tiếng Anh thực dụng

Chương 9

Giải đáp thắc mắc

 • Những thắc mắc về môn Nói IELTS
 • Những thắc mắt trong khi thi
 • Các thắc mắc khác

[su_table]

Book: [su_button url=”https://drive.google.com/file/d/0B452bLHtSRJ_akt4MVBBVHhQaFU/view?usp=sharing”]Download[/su_button] [su_button url=”https://go.isclix.com/deep_link/5121548938981013715?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fielts-speaking-recent-actual-tests-suggested-answers-p437617.html”]Mua Ngay[/su_button]

[/su_table]

This entry was posted in EBook and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar