New Longman Real TOEIC Full Actual Tests

Download New Longman Real TOEIC Full Actual Tests Book + Audio (Pdf, Mp3).

longman2

Sách bao gồm 5 bài kiểm tra tổng hợp mô phỏng bài thi thực tế ( khoảng 1000 câu hỏi).Trong đó có một bài Pre- Actual Test,và 4 bài mô phỏng thực tế tổng hợp cả phần Listen Comprehension lẫn phần Reading Comprehension.Đây là một trong những cuốn sách luyện thi TOEIC đầy đủ nhất ,chắc chắn giúp bạn vượt qua kỳ thi New TOEIC với điểm số cao.

This entry was posted in EBook and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar