Gorilla TOEIC Actual Tests Volume 2

Gorilla TOEIC Actual test volume 2

Cuốn sách luyện thi toeic này được nhận xét là cực khó , khó hơn cả cuốn Gorilla toeic actual test volume 1 , vì vậy những đề thi toeic này thực sự là thử thách dành cho các sĩ tử luyện thi toeic . Muốn làm được tốt những đề này , các bạn phải có kiến thức ngữ pháp toeic , vốn từ vựng toeic và kĩ năng nghe rất chắc chắn , do đó những bạn luyện thi toeic muốn đạt được điểm số cao trên 800 toeic nên thử qua cuốn sách luyện thi toeic Gorilla này .

Book + CD: Google

Pass: tienganhedu.com

Currently the payment gateway is having problems. Please contact us if you need to buy books.

Đối với khách hàng ở Việt Nam: Liên hệ trực tiếp với Admin để thực hiện mua hàng bằng cách chuyển khoản ngân hàng nội địa.


Frequently asked questions (Q&A)

Contact (Report Broken Link) ---- Copyright Owner (DMCA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *