Essential Writing For IELTS (PDF)

Essential Writing For IELTS là giáo trình luyện viết cơ bản được biên soạn cho học viên Ielts ở cấp độ trước trung cấp (Pre-Intermediate) và cao hơn.

Essential Writing For IELTS
Essential Writing For IELTS

So với các kỹ năng khác, kỹ năng viết luôn được xem là một kỹ năng khó đối với người học tiếng Anh nói chung và thí sinh tham dự kỳ thi Ielts nói riêng. Nhiều người khuyên nên học thuộc lòng các bài văn mẫu trên mạng: tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng điều này không đem lại hiệu quả lắm. Các bài văn mẫu đó không giúp học viên luyện tập ngữ pháp và từ vựng một cách hiệu quả mà các chủ đề được nêu ra cũng không sát với thực tế bài thi.

Để giải quyết những vấn đề đó, xét về mặt thiết kế, cuốn sách này dành cho các học viên đang ôn luyện và nhắm đến mức điểm 5.0 – 7.0 bằng cách giúp học viên cải thiện những điểm trọng tâm sau:

  • Nâng cao tính khoa học cho quá trình làm bài viết
  • Rèn luyện kỹ năng viết có mục đích
  • Đề tài tình huống xuyên suốt cuốn sách
[affegg id=73]

Download Now:

Essential Writing For IELTS (PDF)

This entry was posted in EBook and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar