Improve your IELTS (PDF, Resources) | Macmillan

Free Download Improve your IELTS (PDF, Resources) | Macmillan.

Improve your IELTS Reading Skills
Improve your IELTS Reading Skills

“Improve your IELTS Skills” is aimed at students between bands 4.5 and 7.5. The series has three preparation courses, Academic Reading, Academic Writing, and Listening and Speaking. The courses develop language, skills and test techniques to help students achieve a higher IELTS score. The three books in the series may be used together as a complete course or may be used to target specific skills. Or they may be used separately to supplement other coursebooks.

Cuốn sách này được chia thành 10 topics khác nhau, đây là topic khả năng có trong đề thi IELTS reading cao. Mỗi topics lại được chia thành 2 phần bao gồm Reading Skill (kĩ năng làm bài thi IELTS Reading) và Example (ví dụ). Điều này sẽ giúp các bạn luyện tập từng dạng bài tập khác nhau để bạn học và có kỹ năng làm bài tốt nhất. Improve Your Reading Skills là sách được rất nhiều trung tâm tiếng Anh luyện thi IELTS sử dụng làm giáo trình tham khảo giảng dạy.

>Download Improve your IELTS Listening and Speaking Skills.pdf
>Download Improve your IELTS Listening and Speaking Skills (PDF Audio)
>Download Improve Your IELTS Reading Skills.pdf
>Download Improve Your IELTS Reading Skills with Answer Key
>Download Improve your IELTS Writing Skills.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar