Toeic To Success – 5 Actual Tests (PDF + Audio)

P58661Mxx819

Test 01………………………………………8

Test 02…………………………………….50

Test  03……………………………………92

Test  04………………………………….134

Test  05………………………………….176

Audioscript & Answer Key………..218

Book: Drive
CD: Drive

Comments

comments

Comments 2

  • Cảm ơn bạn đã up nhiều sách hay. 🙂
    Không hiểu sao CD của cuốn này mình down trên drive cứ đc 10Mb lại error.
    Theo mình thì dùng copy.com hoặc dropbox cũng tương đối ổn định.
    Thân mến,

    • Cảm ơn bạn đã góp ý, mình thấy Drive cũng ổn định, rảnh mình sẽ up thêm sever khác cho các bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *