136 bài luận tiếng Anh hay nhất

 

Quyển sách “136 Best models essays – các bài luận mẫu hay nhất ” này, với các bài luận thực tế trong nhiều tình huống sinh động khác nhau sẽ cung cấp cho người học không chỉ các bài mẫu mà còn trình bầy những cách thức và bí quyết để viết một bài luận hay một lá thư theo một chủ đề cụ thể nhờ đó có thể giúp học viên áp dụng, điều chỉnh và viết tiếng Anh một cách tự tin hơn.

Các đề tài viết trong sách đề cập đến nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống như thương mại, chính trị, khoa học, xã hội, ngôn ngữ, nghệ thuật, học tập, vui chơi giải trí

[su_table]

Book: [su_button url=”http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang06/19/136BestModelsEssays.pdf”]Download[/su_button]

[/su_table]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar