Grammar Practice for Upper Intermediate Students (Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh)

Download Grammar Practice for Upper Intermediate Students (Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh) pdf.

Grammar Practice for Upper Intermediate Students

 

Sách ngữ pháp tiếng anh thực hành dành cho các bạn trình độ Upper-Intermediate. Sách giới thiệu lại toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng anh nhưng ở mức độ tổng quát, tập trung vào các điểm quan trong của từng phần.

 

Đây là cuốn sách cuối cùng trong bộ sách của tác giả Elaine Walker & Steve Elsworth do Longman phát hành dành cho bạn để ôn tập vốn ngữ pháp tiếng Anh của mình. Trước đó, bạn có thể tham khảo thêm cuốn Grammar Practice for Intermediate Students và Grammar Practice for Pre-Intermediate Students – đây là giáo trình dành cho những ai đang có trình độ sơ cấp hoặc trung cấp.

Sách được thiết kế nhằm giúp các bạn ôn tập lại các kiến thức ngữ pháp và thức hành. Phần lý thuyết chiếm một phần nhỏ trong cuốn sách, chủ yếu là bài tập về các phần lý thuyết đó và còn đi kèm cả đáp án ở cuối sách. Mỗi phần có nhiều bài tập thực hành để người học tiếng anh nắm chắc kiến thức phần đó luôn.

Grammar Practice for Upper-Intermediate Students chắc chắn sẽ giúp bạn hoàn thiện và nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar