Ngữ pháp tiếng anh (English Grammar)- Bùi Ý vs Vũ Thanh Phương

Download Ngữ pháp tiếng anh (English Grammar)- Bùi Ý vs Vũ Thanh Phương (pdf).

Ngữ Pháp tiếng Anh

Là cuốn ngữ pháp được biên soạn gồm 3 phần khá nâng cao, cuốn này có lẽ nhằm ôn lại kiến thức ngữ pháp, bởi nó có nhiều bài tập, lí thuyết trình bày khá ngắn gọn, súc tích.

Phần I gồm 11 chương, 31 bài: giới thiệu câu và từ loại + bài tập

Phần II gồm 5 chương, 14 bài: nâng cao hơn về mặt cấu trúc, công thức

Phần III: là đáp án các bài tập khó

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar