English Collocations in Use Advanced ( Trau dồi vốn từ vựng trong tiếng Anh)

 

English Collocations In Use Advanced là sách ôn luyện từ vựng tiếng Anh dành cho người học ở trình độ cao cấp. Quyển sách này chủ yếu được biên soạn làm tài liệu tự học nhưng cũng có thể được sử dụng làm giáo trình giảng dạy.

 

English Collocations In Use Advanced:

  • Gồm 100 bài, mỗi bài dài 2 trang, được trình bày dễ sử dụng: các mục từ được trình bày và giải thích ở trang bên trái và trang bên phải là các bài tập thực hành.
  • Trình bày và giải thích các từ mới theo ngữ cảnh và hướng dẫn cách sử dụng các từ này.
  • Sử dụng các đoạn văn ngắn và các ví dụ điển hình nhằm đảm bảo người học được tiếp xúc với ngôn ngữ tự nhiên.
  • Dựa theo tuyển tập từ vựng tiếng Anh trong văn nói và viết để đảm bảo từ vựng được trình bày hợp lý và cập nhật.
  • Có các hướng dẫn về cách học và các bài tập hỗ trợ giúp rèn luyện thói quen tự học
  • Gồm một đáp án đầy đủ, giải thích dễ hiểu
  • Bao gồm bảng chú dẫn chi tiết có các phiên âm giúp người học phát âm các từ khó.

Một kiến thức tốt về collocations là điều cần thiết cho người học để sử dụng Tiếng Anh thông thạo và tự nhiên. Sử dụng collocations sẽ cải thiện phong cách của bạn viết và nói tiếng Anh, và kiến thức của collocations thường được thử nghiệm trong các kỳ thi Cambridge đặc biệt là IELTS. Học kết hợp từ đúng cũng sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh, tránh các lỗi người học thông thường đồng thời cũng đạt điểm cao hơn trong phần thi viết và phần thi nói.

Free download is hidden due to the owner’s request

[affegg id=176]
This entry was posted in Other and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar