Some book sets cannot be received immediately after payment. We will send them to Your Email during business hours - GMT+7 (maximum 12 hours). Check Your Mail box (including Spam).

Cấu Trúc Câu Tiếng Anh – The Windy

Free Download Cấu Trúc Câu Tiếng Anh – The Windy (Ebook)

Cuốn sách cung cấp đa dạng về cấu trúc câu và thành ngứ, giúp bạn biết nên dùng cấu trúc nào cho thích hợp, cho đúng tình huống. Sách được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu để bạn có thể tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất.

Cuốn sách dành cho học sinh THCS, THPT, sinh viên các trường

Giúp bạn nắm chắc được cấu trúc câu trong tiếng Anh.

[su_table]

Book: [su_button url=”https://drive.google.com/file/d/0B8t5H8CJ9TtVM2U5Ry0tZWVqSTA/view?usp=sharing”]Google Drive[/su_button]

[/su_table]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar