Basic IELTS (Listening, Speaking, Listening, Writing)

Free Download Basic IELTS Listening, Speaking, Listening, Writing (PDF, MP3)

Basic IELTS

Chia theo từng kỹ năng, sách chỉ cung cấp Basic cơ bản, các bạn được bắt đầu với những bài nghe ngắn đến độc thoại và hội thoại dài hơn hay tương tự với bài đọc, viết nói. Ở mỗi sách đều cung cấp:

  • Hệ thống từ vựng và ngữ pháp cơ bản nhưng đầy đủ
  • Hướng dẫn làm bài thi theo từng câu hỏi
  • Cung cấp bài tập thực hành từ làm quen đến phức tạp hơn.
  • Có đáp án cuối sách để check lại.

Chọn bộ sách này để mới bắt đầu học IELTS, các bạn chắc chắn sẽ có được những trải nghiệm thú vị.

Download Now:

Note: Hidden links need "FAST DOWNLOAD"
Password Extract: tienganhedu.com
Mua Sách Bản Cứng "Basic IELTS (Listening, Speaking, Listening, Writing)" tại Việt Nam:
Mua tại FAHASA Mua tại Shopee

Contact (Report Broken Link) ---- Copyright Owner (DMCA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]