IELTS Simulation Tests (Book + Audio CD) Free Download

IELTS Simulation Tests (Book + Audio CD) Free Download

IELTS Simulation Tests
IELTS Simulation Tests

Sách bao gồm các bài Full tests cho cả Academic và General Training giúp các bạn đang luyện thi IELTS có nguồn thực hành chiến thuật hiệu quả.

Ngoài 10 bài Full Test Academic và 2 bài Full tests General Training, sách còn có phần Tapescripts và Key đầy đủ cho mỗi bài test ở phía sau.

Trong mỗi bài test bao gồm đầy đủ bốn kỹ năng: Listening, Reading, Writing and Speaking. Các bạn nên in ra và luyện tập kèm theo với phiếu Answer Sheet, làm bài trong thời gian giới hạn giống như đi thi thật và tự kiểm tra, chấm đáp án cho mình.

Download Now

IELTS Simulation Tests (Book + Audio CD) : Google Drive

Pass Unrar: tienganhedu.com

This entry was posted in EBook and tagged .

1 thoughts on “IELTS Simulation Tests (Book + Audio CD) Free Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar